News: Vaccination for children aged 5-11

We have been asked to share the following information from the Local Authority:

Dyma lythyr o Swyddfa Prif Swyddog Meddygol Cymru ynglŷn â brechlyn Covid-19 ar gyfer plant 5-11 oed. Mae’r llythyr yn cynnwys gwybodaeth bellach ynglŷn â sut bydd y brechlyn yn cael ei gyflwyno o’r ystod oedran hwn yn ogystal â ffynonellau o wybodaeth dibynadwy i helpu plant a rhieni/gwarcheidwaid wneud dewis gwybodus am y brechlyn.

Please find attached a letter from the Office of the Chief Medical Officer regarding Covid-19 vaccination for children aged 5-11. This letter provides further information about how the vaccination for these age groups will be rolled out as well as links to sources of trusted information to help children and parents/guardians make an informed decision on vaccination.